Diabetes mellitus type 2

Het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 (DM2)is samengesteld volgens de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de richtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Meer patiëntgerichte informatie over diabetes type 2 vind je op de website van Diabetes Vereniging Nederland.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bestemd voor iemand met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) die onder behandeling is bij één van onze huisartsen. Lees meer in de patiëntfolder over diabetes. (printversie)

Dit zorgprogramma is niet bedoeld voor iemand met diabetes type 1. Ook een behandeling van de specialist in het ziekenhuis valt niet binnen dit zorgprogramma.   

Welke zorgverleners?

De huisarts is hoofdbehandelaar voor het zorgprogramma diabetes mellitus type 2. Hij kan onderstaande zorgverleners inschakelen indien nodig.

Diëtist
​Begeleidt iemand met diabetes in het vinden van een gezond voedingspatroon passend bij zijn situatie en voorkeuren. Naar de aangesloten diëtisten.

Podotherapeut
Verzorgt de voeten van een diabetespatiënt met een verhoogd risico op wondvorming. Naar de aangesloten podotherapeuten.

Internist Amphia Ziekenhuis
Adviseert de huisarts in complexe situaties.

Diabetesverpleegkundige van Thuiszorg met Aandacht (TWB)
Begeleidt de patiënt en praktijkondersteuner bij het starten van insulinetherapie

Voetzorg voor patiënten met diabetes

Patiënten met diabetes type 2 zijn extra gevoelig voor wondjes aan voeten. Minimaal één keer per jaar controleert de huisarts of praktijkondersteuner de voeten op doorbloeding, gevoel in de voeten en eelt- en drukplekken. Een klein wondje kan al een moeilijk te genezen plek worden.
Bij dit voetonderzoek hoort ook het in kaart brengen of er een verhoogd risico is op problemen met de voeten. Er wordt daarbij naar het gevoel in de voeten en de vaatdoorbloeding gekeken.

Geen afwijkingen, geen verhoogd risico

Bij de meeste mensen met diabetes zijn er geen afwijkingen aan de voeten. Deze patiënt krijgt dan alleen instructie over goede voetverzorging en is geen verdere behandeling nodig.
Hierbij kan ook het advies gekregen worden voor regelmatige verzorging door een pedicure, vooral als de patient zelf niet goed in staat is om zelf de voeten goed te verzorgen.
Deze zorg valt niet onder de basisverzekering, omdat er geen sprake is van medisch noodzakelijke zorg.

Wel verhoogd risico

Er is een verhoogd risico als het gevoel in de voeten is verminderd of de doorbloeding is afgenomen.
We noemen dit een diabetische voet. Door beschadiging van zenuwen worden pijn en druk minder goed gevoeld. Hierdoor worden kleine drukpunten of wonden mogelijk niet opgemerkt. Ongeveer 20% van de diabetespatiënten heeft een diabetische voet.

Als er volgens het onderzoek in de huisartsenpraktijk wel een verhoogd risico is op voetproblemen kan de huisarts of praktijkondersteuner de patiënt doorsturen naar een podotherapeut. Deze onderzoekt de voeten regelmatig en stelt een behandelplan op om risico's te verminderen. Voetverzorging door een pedicure of door de podotherapeut, kan deel uitmaken van dit behandelplan. In dit geval krijg je de kosten voor voetzorg vergoed door de verzekeraar. Gedurende de behandeling door de podotherapeut kunnen de voetproblemen afnemen. Dit betekent dat de patient terug gaat naar de groep zonder verhoogd risico.