Jaarbericht 2017

De zorg in de regio is volop in beweging, dit vraagt van huisartsen aanpassingsvermogen en samenwerking met andere zorgverleners. Zo bieden we de patiënt de best passende zorg.

De patiënt, met meer en complexere zorgvragen, verwacht de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. De huisarts heeft daarbij de regie en is voor de patiënt het eerste aanspreekpunt. We steken energie in het betrekken en ontzorgen van alle huisartsen in de regio, bij de veelheid aan projecten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en zinnige en zuinige zorg.

Lees verder in het Jaarbericht 2017