Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg leveren is onze kerntaak. Dit is volledig geïntegreerd in de dagelijkse uitvoer van zorg aan patiënten met diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekten, kwetsbare ouderen en eerstelijns GGZ zorg. 

Kritische kwaliteitskenmerken

Het kwaliteitsbeleid van HZG Breda is gebaseerd op de bouwstenen kwaliteit die de zorggroepen samen met InEen (belangen organisatie voor de eerstelijnszorg) hebben opgesteld. Voor het bewaken en vormgeven van de kwaliteit van de geleverde zorg heeft onze zorggroep een kwaliteitsstuurgroep die de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de praktijken vaststelt, bewaakt en omzet in concrete acties.

 

Stuurgroep en commissie kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit geborgd is, is er een kwaliteitsstuurgroep opgericht.

De kwaliteitsstuurgroep bestaat uit:

 • Nawzad Baban, bestuurslid
 • Pascal Versteegh, directeur
 • Jenny Aarts, kwaliteitsmanager
 • Michel Cloin, kennismanager

De stuurgroep wordt geadviseerd door de kwaliteitscommissie bestaande uit:

 • Berry van der Steen, huisarts, kaderhuisarts DM en bestuurslid
 • Joanne Grippeling, huisarts, adviseur GGZ, bestuurslid
 • Nawzad Baban, huisarts en bestuurslid
 • Hans Bressers, huisarts en kaderhuisarts astma/COPD
 • Birgitte Evers, huisarts en kaderhuisarts CVRM
 • Jacqui van Kemenade, huisarts, kaderhuisarts DM en leefstijlarts
 • Peter Willems, kaderhuisarts ouderenzorg
 • Angeline Driessen, Coördinerend praktijkondersteuner
 • Heleen Weijers, Coördinerend praktijkondersteuner
 • Peter Haagh, manager zorgprogramma’s
 • Jenny Aarts, manager kwaliteit

Aandachtsgebieden kwaliteit

Kwaliteit meten we voor de volgende aandachtsgebieden.

 • Optimale zorg en uitkomsten
 • Samenwerking
 • Patiëntparticipatie
 • Continuïteit en overdracht
 • Bestuur en organisatie
 • Informatiesystemen

Kwaliteitsscore HZG Breda

HZG Breda presteert beter dan het landelijk gemiddelde* op de zorgprogramma’s.

Diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD. Dit blijkt uit de resultaten van de landelijke benchmark. Hierin staan de prestaties van alle zorggroepen afgezet tegen de afgesproken landelijke norm. Bekijk de resultaten in de landelijke benchmark. HZG Breda heeft nummer Z57.

 

*Voor de zorgprogramma’s Astma, CVRM primaire preventie, GGZ en Ouderenzorg zijn nog geen landelijke cijfers bekend.