Kwaliteit

Goede kwaliteit van zorg leveren is onze kerntaak. Dit is volledig geïntegreerd in de dagelijkse uitvoer van zorg aan patiënten met diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten. 

Kritische kwaliteitskenmerken

Het kwaliteitsbeleid van HZG Breda is gebaseerd op de kritische kwaliteitskenmerken die de zorggroepen samen met InEenhebben opgesteld. Voor het bewaken en vormgeven van kwaliteit heeft onze zorggroep een kwaliteitscommissie. Hierin zitten een bestuurslid, de kaderartsen van de zorgprogramma's, een manager zorgprogramma’s en twee coördinerend POH’s . Zij monitoren de kritische kwaliteitskenmerken en zetten deze om in concrete acties.

Aandachtsgebieden kwaliteit

Kwaliteit meten we voor de volgende aandachtsgebieden. Bekijk voor meer informatie de samenvatting van de kwaliteitskenmerken per deelgebied.

 • Optimale zorg en uitkomsten
 • Samenwerking
 • Patiëntparticipatie
 • Continuïteit en overdracht
 • Bestuur en organisatie
 • Informatiesystemen

Kwaliteitsscore HZG Breda

HZG Breda presteert beter dan het landelijk gemiddelde* op de zorgprogramma’s

Diabetes, hart- en vaatziekten (CVRM) en COPD. Dit blijkt uit de resultaten van de landelijke benchmark. Hierin staan de prestaties van alle zorggroepen afgezet tegen de afgesproken landelijke norm. Bekijk de resultaten in de landelijke benchmark. Onze zorggroep heeft nummer Z57.

 

*Voor de zorgprogramma’s Astma, CVRM primaire preventie, GGZ en Ouderenzorg zijn nog geen landelijke cijfers bekend.

Kwaliteitscommissie

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit geborgd is, is er een kwaliteitscommissie opgericht.

De kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Joanne Grippeling, bestuurslid
 • Pascal Versteegh, directeur
 • Jenny Aarts, kwaliteitsmanager
 • Michel Cloin, kennismanager
 • Marianne Wouters, applicatiemanager