Ouderenzorg

regionaal organiseren en faciliteren

Een sterk vergrijzende populatie die langer zelfstandig moet blijven wonen. De zorg voor ouderen is een toenemend aandachtspunt binnen de huisartsenpraktijk. Ouderen hebben vaak complexe problematiek, waardoor de zorg is verdeeld over veel verschillende disciplines. Het ontbreekt aan overzicht. Sinds 2015 bekijkt onze zorggroep hoe we ouderenzorg kunnen regiseren in de huisartsenpraktijk. Dat begon met het in kaart brengen van alle  zorgverleners rondom een kwetsbare oudere. Dit brengt nieuwe spelers in de keten van de huisarts zoals zorginstellingen, gemeenten (wijkverpleegkundige) en apothekers.

Pilot ouderenzorg in het keteninformatiesysteem

In 2016 zijn de eerste stappen gemaakt dit team beter te faciliteren door de inzet van een digitale overlegtafel in het keteninformatiesysteem van Care2U. Een systeem dat het kernteam toegang geeft tot het zorgplan van de patiënt met als doel informatie optimaal te delen en zorg beter af te stemmen. Het beter in beeld krijgen van de kwetsbare ouderen en het delen van gegevens met ketenpartners is als zeer positief ervaren. Een pilot bij enkele praktijken heeft geleerd dat er nog veel technische uitdagingen liggen dit goed te faciliteren. Bij de vervolgpilot in 2017 starten weer vijf praktijken met een verbeterd systeem.

De pilot doet tevens een beroep op de samenwerking van het kernteam met bijvoorbeeld het wijkteam, apothekers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Als deze vervolgpilot aan de verwachtingen voldoet, wordt gekeken of dit onderdeel van Care2U voor de aangesloten huisartsen beschikbaar gesteld kan worden.