Persoonsgerichte Zorg

De persoon achter de patiënt

Patiënten met een bepaalde ziekte hebben niet altijd baat bij dezelfde aanpak. Ieder persoon is uniek en er kunnen andere factoren in het leven een rol spelen in de mate waarin de patiënt zich gezond voelt.

Bij persoonsgerichte zorg zet de huisartsenpraktijk de persoon achter de patient centraal met alle behoeften, waarden en voorkeuren die hij of zij heeft over de kwaliteit van het leven. Deze manier van kijken naar de patiënt levert veel op voor zowel de patiënt als de huisartsenpraktijk. De patiënt wordt actief betrokken in het zorgproces en beslist mee.

Het najaar van 2018 start een aantal aangesloten huisartsenpraktijken met deze manier van werken.