CVRM

CVRM staat voor Cardiovasculair Risico Management; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De zorggroep volgt hierin de zorgstandaard van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Meer patiëntgerichte informatie vind je op de website van de Hart- en Vaatgroep en de Hartstichting.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is gericht op iemand met een hart- of vaatziekte die hiervoor onder behandeling is bij één van onze huisartsen. Lees meer in de patiëntfolder over hart- en vaatziekten. (printversie)

Behandeling bij een specialist in het ziekenhuis valt niet onder dit zorgprogramma.

Welke zorgverleners?

De huisarts is hoofdbehandelaar voor het zorgprogramma CVRM. Hij kan onderstaande zorgverleners inschakelen indien nodig

Diëtist
Begeleidt een persoon met hart- en vaatziekte in het vinden van een gezond voedingspatroon passend bij zijn situatie en voorkeuren. Naar de aangesloten diëtisten.

Internist Amphia Ziekenhuis
Adviseert de huisarts in complexe situaties.

Meer weten?

Telefoon: 076-5083568 / E-mail: info@hzgbreda.nl