Samenwerken rondom de patiënt

Zorgpartners gaan steeds meer en intensiever samenwerken. Een steeds groter deel van de populatie heeft behoefte aan multidisciplinaire zorg. De huisarts heeft in dit ‘team’ de rol van hoofdbehandelaar. De zorggroep zet zich samen met andere zorgpartners in voor goede werkafspraken. Dit verhoogt de kwaliteit van geleverde zorg en verlaagt de kosten voor de patiënt. Op dit moment heeft de zorggroep werkafspraken en verwijsafspraken gemaakt met 400 zorgpartners in de regio Breda. We zetten ons actief in voor het uitbreiden en intensiveren van deze ketensamenwerking. Inmiddels zijn ook contacten gelegd met gemeenten, thuiszorginstellingen, wijkverpleegkundigen en apothekers.

Diëtisten

Leefstijl is een belangrijk aandachtspunt in alle zorgprogramma’s. De diëtist helpt de patiënt aan een gezond voedingspatroon passend bij zijn persoonlijke leefsituatie en voorkeur. 

Aangesloten diëtisten

Podotherapeuten

Een patiënt met diabetes kan een verhoogd risico hebben op wondvorming aan de voeten. De huisarts kan hem dan doorverwijzen naar de podotherapeut. Deze onderzoekt en behandelt de voet, waardoor wondvorming aan de voeten wordt voorkomen of verminderd.

Aangesloten podotherapeuten

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Bijna elke huisartspraktijk heeft een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Op verzoek van de huisarts kan de POH-GGZ iemand met psychische problemen behandelen en/ of  begeleiden naar hulp van een GGZ- zorgverlener. De praktijkondersteuner kan via de huisarts advies inwinnen bij de psycholoog of psychiater. Onze zorggroep heeft voor deze zogenoemde consultatieve raadpleging afspraken gemaakt met verschillende psychiaters en psychologen in de regio.

Daarnaast organiseren we voor praktijken een breed aanbod aan e-health toepassingen op gebied van geestelijke gezondheidszorg.  Met de online zelfzorgmodule van Minddistrict heeft de patiënt zelf de regie over zijn herstel.

Specialisten Amphia

HZG Breda heeft met longartsen en internisten in het Amphia ziekenhuis afspraken gemaakt over transmuraal overleg. In dit periodieke overleg bespreken huisartsen praktijkondersteuner met specialisten complexere vraagstukken rondom een chronische patiënt. Ook buiten dit overleg om kan de huisarts een specialist om advies vragen. 

Diabetesverpleegkundige

Als een persoon met diabetes insuline gaat gebruiken, kan een praktijk de diabetesverpleegkundige van Thuiszorg West-Brabant (TWB) inschakelen.  Deze gespecialiseerde verpleegkundige begeleidt de patiënt bij het gebruik van insuline. Hiervoor organiseert TWB voor patiënten de cursus insulinetherapie. De praktijkondersteuner kan een patiënt daarvoor aanmelden.

Zorgverzekeraar

HZG Breda contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars over de zorg in de zorgprogramma’s en de vergoedingen hiervoor. We maken ieder kalenderjaar afspraken over onze zorgprogramma’s met de preferente zorgverzekeraar in ons werkgebied, dat is CZ. De andere zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen deze afspraken te volgen.