Zorgprogramma's

Onze zorggroep heeft zorgprogramma’s voor mensen met Diabetes Mellitus type 2, COPD, Astma en Hart- en vaatziekten (CVRM). Een zorgprogramma beschrijft de gewenste kwaliteit van zorg en het proces van samenwerking rondom een patiënt.

Kerntaken

Huisartsen Zorggroep Breda

Wij zijn een zorggroep van zo’n 100 huisartsen in de regio Breda. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt voor het leveren van zorg aan chronische patiënten. Een zorggroep is een samenwerkingsverband die namens haar leden (huisartsen) contracten afsluit met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg. Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

Meer over HZG Breda