Wijkzorg (Sociaal Domein)

Een groot gedeelte van de zorgvragen bij de huisarts (20-25%) heeft een sociaal, maatschappelijke achtergrond.
De wens is dat er per praktijk een vast aanspreekpunt is voor het sociaal/maatschappelijk domein die inzicht heeft in mogelijkheden binnen de specifieke wijk. Zodat zorgvragen die niet medisch zijn, snel en efficiënt doorgezet kunnen worden naar betreffende professional, waardoor de patiënt juiste zorg door juiste zorgverlener ontvangt.
Indien huisarts en gemeente een efficiënte en effectieve samenwerking opzetten, gaan patiënten minder beroep doen op huisartsenzorg en op zorg in de breedste zin. Meer zelfredzame
patiënten en de huisarts heeft de patiënt iets te bieden. Dit houdt de huisartsenzorg toegankelijk.