Wie zijn wij

Als zorggroep van huisartsen in 52 praktijken en 1 hybride praktijk werken wij samen aan zinvolle zorg op verschillende gebieden. Dit doen wij voor het behouden of herstellen van een goede gezondheid van circa 200.000 ingeschreven inwoners in Breda en omliggende gemeenten. Wij zetten ons in om de vaste vertrouwde huisartspraktijk en kwalitatief goede zorg in de eigen buurt toegankelijk en beschikbaar te houden in samenwerking met alle betrokkenen en onder leiding van een jongere generatie huisartsen. 

Binnen HZG Breda geldt van-voor-door huisartsen en kent een grote gekoesterde diversiteit van zowel huisartsen als praktijken. Iedere praktijk is anders.  

Er zijn solo-, duo- en groepspraktijken, gevestigd op zichzelf, meerdere praktijken op één locatie en praktijken in gezondheidscentra met andere zorgverleners. De praktijken zijn te vinden in dorpen, buitenwijken en stadscentra. Voor de patiënt heeft elke praktijk zijn eigen gezicht. 

Iedere praktijk maakt zelf keuzes hoe zij de patiëntenzorg organiseert, maar we werken samen waar we elkaar kunnen versterken. Betrokkenheid van al onze huisartsen vinden we een groot goed. Via een gezamenlijke coöperatie, zijn wij samen eigenaar, opdrachtgever en klant van HZG Breda.  

Verleden

In 2008 is Huisartsen Zorggroep Breda opgericht om goede en betaalbare zorg te leveren aan mensen met diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten. Deze zorg is vastgelegd in zorgprogramma’s. HZG Breda sluit hiervoor contracten af. Met de zorgverzekeraars voor de financiering en met de huisartsenpraktijken en andere zorgverleners voor de uitvoering. Hierbij wordt gestuurd op kwaliteit. 

Heden

Het aantal zorgprogramma’s is uitgebreid. We zetten ons ook in voor de zorg voor jeugd, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en kwetsbare ouderen. De financiering en uitvoering is voor een groot deel hetzelfde als bij de zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten. Maar ook de gemeenten zijn hierin betrokken.  
We werken samen in lokale netwerken met andere zorg- en hulpverleners en met mantelzorgers. De huisarts(praktijk) van de patiënt heeft de coördinerende rol. 

Toekomst 

De zorgvraag neemt toe en daardoor de werkdruk op de huisartsenpraktijken ook.  We willen de groei van de medische zorgvraag voorkomen, verminderen of vertragen. 
Daarvoor moeten we meer gaan inzetten op verbetering en verandering van de manier waarop de huisartsenzorg geleverd en georganiseerd wordt.  

Is de vraag die de patiënt stelt aan de huisarts wel een medische zorgvraag? Of past deze vraag beter bij een andere zorgverlener in de buurt van de patiënt? Als de vraag wel medisch is dan willen we deze effectiever en efficiënter beantwoorden zodat de zorgvraag op de juiste plaats terecht komt. 

Digitalisering vinden we belangrijk, ook voor onderlinge verbinding en waarneming. Met meer gezamenlijke organisatie en ondersteuning van bijkomende taken in management van praktijken. De aansluiting met andere hulp- en zorgverleners op de huisartsenzorg voor individuele patiënten in hun eigen huis, buurt, gemeente of regio kan beter.  

Samen met inwoners, professionals, organisaties, gemeenten en zorgverzekeraars zullen we de zorgvraag en capaciteit met elkaar in balans moeten brengen en houden. Zodat zoveel mogelijk inwoners een vaste vertrouwde huisarts kunnen houden van een jongere generatie huisartsen die deze rol aan kan en wil.