Wie zijn wij

Wij zijn een zorggroep van 88 huisartsen en 54 praktijken in de regio Breda. Met elkaar hebben we afspraken gemaakt (vastgelegd in zorgprogramma's) voor het leveren van zorg aan mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten. Daarnaast zetten wij ons in voor de gehele huisartsenzorg in onze regio. 

Een zorggroep is een samenwerkingsverband dat namens haar leden (huisartsen) contracten afsluit met de zorgverzekeraar voor het coördineren en uitvoeren van chronische zorg. Het verlenen van zorg gebeurt door middel van zorgprogramma’s. Elke aangesloten huisarts levert kwaliteit van zorg zoals vastgelegd in deze zorgprogramma’s. De zorggroep bewaakt de gezamenlijke kwaliteit. De bureaumedewerkers van de zorggroep ontzorgen de huisarts door hem te faciliteren in praktijkvoering en ketensamenwerking. Met elkaar streven we naar het leveren van betaalbare en kwalitatieve zorg, dichtbij de patiënt.

Oprichting

In 2008 (19 juni) is Huisartsen Zorggroep Breda (HZG Breda) officieel opgericht onder leiding van Adrie Lambegts. De aanloop begon in 2007. Zo’n 60 huisartsen vinden de tijd rijp voor het gezamenlijk organiseren van zorg voor chronisch zieke patiënten. Het doel is de kwaliteit van zorg verhogen. De ontwikkelingen in de zorgmarkt volgen elkaar in rap tempo op. De huisarts heeft moeite alles bij te benen. De zorggroep ontzorgt hem daarin. In al die ontwikkelingen blijft de zorggroep in contact met haar leden. De aandacht is intern gericht op het vergroten van betrokkenheid voor het creëren van voldoende draagvlak.

Cultuur

Binnen HZG Breda staan we voor de autonomie van alle praktijken. Wel werken we samen waar we elkaar kunnen versterken. Voor de patiënt heeft elke praktijk zijn eigen gezicht. Elke huisartsenpraktijk staat zo dichtbij de patiënt. De zorggroep ondersteunt de huisarts. Betrokkenheid van al onze huisartsen vinden we een groot goed. Ondanks weloverwogen beslissingen anticiperen we snel op ontwikkelingen in de zorgmarkt. We initiëren of nemen deel aan allerlei projecten gericht op veranderingen in eerste- en anderhalvelijnszorg. We gaan echter zo op in de inhoud, dat we soms voorbijgaan aan alle successen. Deze bevlogenheid voor het huisartsenvak is hét bindmiddel van onze zorggroep. En daar zijn we stiekem best trots op!

Heden

Op dit moment heeft HZG Breda een stevige positie in de regionale zorgmarkt. Er is voldoende kennis in huis om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen. Het versterken en uitbreiden van de ketensamenwerking is nu een speerpunt. De huisarts kan niet meer bestaan zonder een goede samenwerking met zorgverleners in de eerste en tweede lijn. De huisarts is medisch generalist en heeft hij of zij ook meer de rol van manager. In de huisartsenpraktijk werken steeds meer praktijkondersteuners en ook het aantal assistentes breidt uit. HZG Breda denkt mee. Wat heeft de huisarts nodig om te kunnen ondernemen? Maar bovenal hoe kan de huisartsenpraktijk kwaliteit van zorg blijven garanderen ondanks bezuinigingen en toenemende werkdruk? De zorggroep blijft de kwaliteit van zorg bewaken en de huisarts daarin ontzorgen.