Laaggeletterdheid

Moeite met lezen, schrijven en communiceren

Geletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen en schrijven en het gebruik maken van alledaagse technologie om met informatie om te gaan. Nederland behoort tot de landen met het laagste percentage laaggeletterden. Desalniettemin is bijna 12% van de Nederlandse beroepsbevolking laaggeletterd. 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite heeft met lezen, schrijven en communiceren. Deze groep heeft vaker gezondheidsklachten en lijdt vaker aan chronische ziekten. Laaggeletterden hebben moeite met het lezen en verwerken van informatie op bijsluiters en vinden het lastig om zelf de regie te nemen over hun situatie (‘zelfmanagement’). Laaggeletterdheid maakt mensen onnodig kwetsbaar en zorgt vaak voor schaamte.

Project laaggeletterdheid

Huisartsen en de praktijkondersteuners zijn belangrijk in het signaleren van laaggeletterdheid bij patiënten. Voor de patiënt is de huisarts/praktijkondersteuner het eerste aanspreekpunt in de gezondheidszorg. Goede communicatie in de spreekkamer is daarom essentieel. Het herkennen van laaggeletterdheid bij patiënten en het met de patiënt bespreekbaar maken is een eerste stap naar meer zelfredzaamheid van de patiënt, beter medicijngebruik, betere gezondheid en vitaler ouder worden. Begin 2017 is Huisartsen Zorggroep Breda gestart met het project laaggeletterdheid. Eén van de doelen van het project is om de bewustwording rond laaggeletterdheid bij de huisarts en praktijkondersteuner te vergroten. Daarnaast worden (bestaande) tools aangeboden aan de huisarts en praktijkondersteuner om laaggeletterdheid beter te kunnen herkennen en handvatten te bieden voor communicatie met laaggeletterde patiënten. 

Meer weten?

Op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Wil je weten waar mensen met laaggeletterdheid in deze regio terecht kunnen? In het document handige links vind je deze informatie.