Ouderenzorg

regionaal organiseren en faciliteren

Een sterk vergrijzende populatie die langer zelfstandig moet blijven wonen. De zorg voor ouderen is een toenemend aandachtspunt binnen de huisartsenpraktijk. Ouderen hebben vaak complexe problematiek, waardoor de zorg is verdeeld over veel verschillende disciplines. HZG Breda zet zich in om de ouderenzorg goed te organiseren binnen de huisartsenpraktijken en in de regio. Voor de kwetsbare ouderen én voor de zorgverleners. Zo zijn zorgverleners rondom kwetsbare ouderen in kaart gebracht en werken praktijken met een kernteam ouderenzorg bestaande uit de huisarts, praktijkondersteuner, coördinerend wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Om de ouderenzorg regio breed goed te organiseren, werkt HZG Breda samen met betrokken organisaties op het gebied van ouderenzorg, zoals bijvoorbeeld de Gemeente Breda en diverse thuiszorg instellingen.