Jeugdzorg

Om jeugdigen en gezinnen met psychosociale problemen zo snel mogelijk passende hulp te kunnen bieden, moet een brug worden geslagen tussen het medische en sociale domein en professionals daarbinnen actief aan elkaar worden verbonden. De POH-GGZ jeugd of jeugdprofessional ís zo’n verbindende schakel.

Tien huisartsenpraktijken zijn samen met de gemeente  Breda en het centrum voor jeugd en gezin proef gestart waarbij de jeugdprofessional nauw samenwerkt met de huisarts.

Dit betekent dat de mogelijkheden voor de meest optimale zorg worden vergroot,  zodat nog sneller en beter wordt aangesloten bij de behoeften van de jeugdige en zijn ouders. De huisarts kan in vertrouwen doorverwijzen en wordt goed en tijdig op de hoogte gehouden van de voortgang van de zorg en behandeling.