Samen sterk voor goede huisartsenzorg in onze regio

De vraag naar huisartsenzorg neemt toe en wordt intensiever. de beschikbaarheid van zorg groeit niet in dezelfde grootte mee. De huisarts is medisch generalist en het eerste aanspreekpunt voor de patiënt als er zorg nodig is. Patienten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen niet zonder de huisarts. De huisarts kan het niet alleen.

Er is samenwerking nodig op lokaal, wijk en regioniveau tussen huisartsen, zorgverzekeraars en andere zorgverleners. Zo krijgt de patiënt de beste zorg in de eigen omgeving.

Huisartsen Zorggroep Breda ondersteunt de huisartsen op de volgende gebieden: chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, jeugdzorg, wijkzorg (sociaal domein), spoedzorg en gezondheid&preventie.