Samenwerken rondom de patiënt

Zorgpartners gaan steeds meer en intensiever samenwerken. Een steeds groter deel van de populatie heeft behoefte aan multidisciplinaire zorg. De huisarts heeft in dit ‘team’ de rol van hoofdbehandelaar. De zorggroep zet zich samen met andere zorgpartners in voor goede werkafspraken. Dit verhoogt de kwaliteit van geleverde zorg en verlaagt de kosten voor de patiënt. Op dit moment heeft de zorggroep werkafspraken en verwijsafspraken gemaakt met 400 zorgpartners in de regio Breda. We zetten ons actief in voor het uitbreiden en intensiveren van deze ketensamenwerking. Inmiddels zijn ook contacten gelegd met gemeenten, thuiszorginstellingen, wijkverpleegkundigen en apothekers.