Huisartsen Zorggroep Breda

Uw huisarts is lid van Huisartsen Zorggroep Breda (HZG Breda). Wij ondersteunen uw huisarts en de praktijkondersteuners zodat u de beste zorg krijgt.

Kan ik een medische verklaring (doktersverklaring) krijgen?

Uw huisarts kan u geen medische verklaring geven. Dit mag niet volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie KNMG. Alleen een arts waarbij u niet onder behandeling bent (noemen we onafhankelijk arts) mag deze verklaring afgeven.

U kunt bij uw huisarts alleen een afschrift van uw medisch dossier krijgen.

Ook kunt u aan uw werkgever, school of andere organsatie die deze verklaring wil hebben, vragen of een verklaring die u zelf op papier zet ook goed is.

Deelnemen aan ketenzorg

Voor mensen met een chronische ziekte zijn er zorgprogramma's. Er zijn zorgprogramma's voor diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten. Alle huisartsen die lid zijn van HZG Breda bieden de zorg op dezelfde manier aan zoals vastgelegd in het zorgprogramma.

Zorgverzekering

De zorg voor het zorgprogramma wordt vergoed vanuit de basisverzekering (sommige verwijzingen of medicijnen gaan van het eigen risico af). U moet dan wel onder behandeling zijn bij zorgverleners die aangesloten zijn bij HZG Breda. Ook voor dieetzorg, leefstijlcoach, podotherapie en stoppen met roken heeft HZG Breda contracten afgesloten. Deze staan in de lijst met zorgverleners op onze website. Op het overzicht van uw zorgverzekeraar kunt u zien welke bedragen er zijn gedeclareerd namens Huisartsen Zorggroep Breda.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Uw huisarts heeft als enige toegang tot uw gegevens. Daar waar nodig is kunnen uw gegevens gedeeld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als de huisarts advies wil vragen aan de specialist in het ziekenhuis of als u wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener. We werken volgens de actuele privacyrichtlijnen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Opmerkingen, suggesties en klachten

Wij willen graag de best mogelijke zorg bieden aan u. Wij staan open voor reacties. Zo kunnen wij onze kwaliteit verbeteren. U kunt dit rechtstreeks bij uw zorgverlener doen. Vindt u dit moeilijk of twijfelt u dan kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie vindt u op onze klachtenpagina.