Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten van de huisartsenpraktijken die zijn aangesloten bij Huisartsen Zorggroep Breda. Ze geven advies aan de directie over belangrijke zaken voor alle cliënten. Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een cliëntenraad te hebben. De wet beschrijft bij welke zaken de directie het advies van de cliëntenraad vraagt. Meer informatie over de taak van de cliëntenraad staat op de website van de stichting NCZ

Wat doet de cliëntenraad?

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is om op te komen voor de belangen van alle cliënten. Ze zijn een brug tussen de zorginstelling en de cliënten/patiënten. Ze zorgen ervoor dat de stem van de cliënten gehoord wordt en denken mee over het beleid en de kwaliteit van de zorg.

De cliëntenraad inventariseert regelmatig de wensen en behoeften van cliënten. Dit heet 'contact met de achterban'. Ook informeert de cliëntenraad de cliënten over wat ze met hun informatie doen of gaan doen en welke werkzaamheden ze uitvoeren.

Bekijk ook de video op Youtube met uitleg in eenvoudige taal.

De cliëntenraad bestaat uit:

Jan Meeuwisse (voorzitter)
Piet van den Bliek
Natascha van Riet

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Wel staat hij open voor signalen en suggesties die alle cliënten aangaan. De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@hzgbreda.nl.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de kwaliteit van onze zorgprogramma’s geleverd door onze huisartsen en zorgverleners? Bekijk onze klachtenregeling