Beleid

Missie

We zetten ons als HZG Breda volledig in om de vaste vertrouwde huisartspraktijk en kwalitatief goede zorg in de eigen buurt toegankelijk en beschikbaar te houden in samenwerking met alle betrokkenen en onder leiding van een jongere generatie huisartsen. 

Visie

Samen met inwoners, professionals, organisaties, gemeenten en zorgverzekeraars moeten we de vraag naar en beschikbaarheid van huisartsenzorg in de praktijk en regio met elkaar in balans brengen en houden. Dit doen we door:   

 • De groei van de medische zorgvraag te voorkomen, verminderen of vertragen met meer gerichte preventie en zelfzorg.   

 • De zorgvraag effectiever en efficiënter te beantwoorden met inzet van digitalisering, ook voor onderlinge verbinding en waarneming.   

 • Meer gezamenlijke organisatie en ondersteuning van bijkomende taken in management van praktijken.   

 • Betere aansluiting van andere hulp- en zorgverleners op de huisartsenzorg voor individuele patiënten in hun eigen huis, buurt, gemeente of regio.   

 • In te zetten op begeleiding van de jongere generatie huisartsen, zodat zo veel mogelijk inwoners een vaste en vertrouwde huisarts houden. 

Uitgangspunten

 1. De patiënt en zijn of haar gezondheid en zorgvraag staat centraal 
 2. De geleverde zorg is passend en doelmatig. 
 3. Zorg is zo dicht mogelijk bij de patiënt. 
 4. De huisarts is hoofdbehandelaar in multidisciplinaire zorg voor patiënten thuis. 
 5. HZG Breda organiseert multidisciplinaire zorg in contracten met zowel zorgverzekeraars en gemeenten als huisartsen en andere zorg- en hulporganisaties. 
 6. De leden huisartsen hebben de regie over het beleid van HZG Breda en zijn betrokken bij de invulling en uitvoering ervan. 
 7. HZG Breda organiseert, ondersteunt, faciliteert en coördineert de huisartsen en hun praktijken. 
 8. Samen werken wij aan toekomstbestendige, persoonlijke en effectieve huisartsenzorg voor en door een volgende generatie huisartsen. 

Kernwaarden

Leiden in plaats van volgen 

We weten hoe we onze missie kunnen bereiken en nemen het voortouw. 

Resultaatgericht 

Alles waar HZG Breda aan (mee)werkt heeft een doel. Anders doen we niet mee. 

Leren door te doen 

Kleine stappen maken en daar gaandeweg van leren. Geen grootse projecten in één keer. 

Willen in plaats van moeten 

Huisartsenpraktijken, patiënten en partners willen met ons samenwerken door wat we te bieden hebben.