Ouderenzorg

regionaal organiseren en faciliteren

Een sterk vergrijzende populatie die langer zelfstandig moet blijven wonen. De zorg voor ouderen is een toenemend aandachtspunt binnen de huisartsenpraktijk. Ouderen hebben vaak complexe problematiek, waardoor de zorg is verdeeld over veel verschillende disciplines. Het ontbreekt aan overzicht. Sinds 2015 bekijkt onze zorggroep hoe we ouderenzorg kunnen regiseren in de huisartsenpraktijk. Dat begon met het in kaart brengen van alle  zorgverleners rondom een kwetsbare oudere. Dit brengt nieuwe spelers in de keten van de huisarts zoals zorginstellingen, gemeenten (wijkverpleegkundige) en apothekers.