Longformularium West-Brabant

Om de longzorg naar een hoger niveau te tillen, hebben verschillende zorgverleners in heel West-Brabant de handen ineen geslagen. Onder het motto: “Samen sterk voor betere kwaliteit longzorg”,  is het regionaal longformularium West-Brabant opgesteld. Het formularium is een keuzelijst van medicatie en apparaten, samengesteld door longartsen en kaderhuisartsen longgeneeskunde, patiënten, apothekers en zorgverzekeraars. De keuzes zijn gemaakt met het oog op kwaliteit. Het uitgangspunt is de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Zorgverleners in de regio hebben allemaal dezelfde inhalatietraining gehad hoe de medicijnen het beste toe te dienen; zo krijgt iedere patiënt in West-Brabant dezelfde uitleg.  De longpatiënt krijgt zorg op maat. De afspraken gaan gelden voor alle nieuwe patiënten en voor patiënten die onvoldoende zijn ingesteld. Voor patiënten die goed staan ingesteld verandert er niets.

Het Regionaal Longformularium West-Brabant is vanaf 1 januari 2020 in werking. Tevens is binnen dit initiatief een kinderformularium astma ontwikkeld dat uniek is voor Nederland.

longformularium COPD

longformularium Astma

Afspraken en werkwijze

Recent is een update doorgevoerd van het Regionaal Longformularium West-Brabant ten behoeve van inhalatiemedicatie bij astma en COPD. De meeste zorgverleners uit de regio hebben inmiddels een geplastificeerde versie ontvangen. De mogelijkheden om het Longformularium in een Elektronisch Voorschrijf Systeem te verwerken worden momenteel onderzocht.

Er is een beperkt aantal geneesmiddelen toegevoegd. Het verschijnen van de nieuwe NHG-standaarden Astma en COPD leidt wel tot andere stappenplannen.

Een aantal zorgverzekeraars hanteert een preferentiebeleid of zijn voornemens dit te doen; hiermee kan de formulariumcommissie geen rekening houden. Het Longformularium is immers op inhoudelijke gronden samengesteld, zonder beïnvloeding van buitenaf. Er zal op een pragmatische manier met het voorgenomen preferentiebeleid dienen te worden omgegaan. Een aantal devices met vergelijkbare interne weerstand en gebruiksaanwijzing is toegevoegd. Maar devices die hier niet aan voldoen kunnen wij niet opnemen

Dit zal met name in de apotheken vragen kunnen oproepen bij patiënten, maar we zijn er van overtuigd dat in een goede onderlinge communicatie tussen apotheek en voorschrijver eventuele dilemma’s snel opgelost zullen worden. In ieder geval moet worden voorkomen dat patiënten worden omgezet naar een device dat voor hen niet geschikt is, of zonder voldoende uitleg.  Goede patiëntenzorg staat hierbij immers op de eerste plaats.