Innovatie

De afgelopen jaren lag de focus op het uitvoeren van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Inmiddels is dit een vanzelfsprekendheid en ligt het accent op het optimaliseren van samenwerking in de keten.

Door verschuivingen in de zorg, liggen er steeds meer zorgtaken in de huisartsenpraktijk. De huisarts en praktijkondersteuners coördineren alle zorg en zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Wat heeft de huisarts nodig voor het vervullen van zijn regisseursrol? Met deze vraag in gedachten is onze zorggroep dagelijks bezig met het faciliteren en organiseren van ketensamenwerking. Centraal daarin staan het bewaken van kwaliteit van zorg, de zorgkosten en gezondheidswinst voor de patiënt.